• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cá nhân người Việt Nam có thể được giao khai thác khu vực biển

BienDong.Net: Đó là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng do Bộ TN&MT vừa hoàn tất.

Theo dự thảo nghị định, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển sẽ có quyền sử dụng khu vực biển được giao để khai thác, sử dụng tài nguyên biển bao gồm cả khai thác dầu khí, thuỷ hải sản, đầu tư cảng biển… theo giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 alt

Bình minh trên biển Thiên Cầm (ảnh minh họa của BienDong.Net)

Nghị định cũng xác định tổ chức cá nhân có quyền đề nghị gia hạn, trả lại toàn bộ hoặc một phần diện tích khu vực biển, được sử dụng các thông tin, dữ liệu liên quan về khu vực biển được giao theo quy định của pháp luật; được bồi thường, hỗ trợ khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi khu vực biển để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải nộp tiền sử dụng khu vực biển. Số tiền này được xác định căn cứ vào ranh giới, thời hạn sử dụng, loại tài nguyên biển được khai thác, sử dụng. UBND cấp tỉnh có quyền giao khu vực biển trong phạm vi tính từ đường mép nước biển triều kiệt ra đến ba hải lý, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền giao của Bộ TN&MT. Việc giao khu vực biển phải bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

BDN

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: