• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mao Trạch Đông và những người đàn bà (kỳ 4)

Hạ Tử Trân – người đẹp Hồng quân, chơi chán rồi bỏ. Lẽ ra, phải viết hẳn một cuốn sách về Hạ Tử Trân để kể lại những bi kịch của con người này.

 

Mao Trạch Đông và những người đàn bà (kỳ 3)

Tôi mất bạn Dương người mất Liễu. Dương Liễu tênh tênh lên thẳng chín tầng trời. Thăm hỏi Ngô Cương gì có nhỉ? Ngô Cương bưng rượu quí ra mời. Quạnh quẽ Hằng Nga tung áo thụng. Muộc dặm trời xa múa lượn trùng hồn. Bỗng sao dưới trời đã dẹp hổ. Lệ bay phút chốc thành mưa tuôn.

Mao Trạch Đông và những người đàn bà (Kỳ 1)

Đờì tư của Mao cho đến nay vẫn là chuyện tuyệt mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không thể kể hết những người đàn bà, con gái vô danh đến với Mao chỉ mây mưa một đêm hoặc vui thú dăm bữa nửa tháng rồi thôi. Trong cuộc đời Mao, họ như những người khách vội vã qua đường, thậm chí chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Tthông qua cuốn sách này, bạn đọc có thể thấy bức tranh lịch sử của một con người.

Mao Trạch Đông và những người đàn bà (Kỳ 2)

Đờì tư của Mao cho đến nay vẫn là chuyện tuyệt mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không thể kể hết những người đàn bà, con gái vô danh đến với Mao chỉ mây mưa một đêm hoặc vui thú dăm bữa nửa tháng rồi thôi. Trong cuộc đời Mao, họ như những người khách vội vã qua đường, thậm chí chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Tthông qua cuốn sách này, bạn đọc có thể thấy bức tranh lịch sử của một con người.