• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thế giới đại dương

Việt Nam giảm đến 50% các loại thuế giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Bộ Tài chính Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, đề xuất giảm từ 30 - 50% nhiều loại thuế cho nhiều ngành, nghề gặp khó khăn, thực hiện 4 giải pháp về giảm thuế, miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh...

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế với các hộ, cá nhân kinh doanh

Vụ Chính sách thuế của Bộ Tài chính VIỆT NAM ,cho biết, việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu là hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp và cả người dân vượt qua đại dịch Covid-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính đề nghị đối với doanh nghiệp đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Cùng với đó giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong nhóm lĩnh vực dịch vụ và miễn tiền phát sinh, chậm nộp trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ liên tục từ năm 2018 đến 2020.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản suất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV /2021, đối với hộ kinh doanh  mọi ngành nghề trên cả nước, hình thức nộp thuế, khai thuế.

Theo dự tính, với mức giảm như đề xuất trên, nếu thực hiện các giải pháp này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Chính sách thuế cho rằng: Số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ gây áp lực đến ngân sách, nhưng đó là sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn của đại dịch, để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, khôi phục lại nền kinh tế sau khi dịch bệnh kết thúc.

Trong năm 2020 trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất cơ quan có thẩm quyền đưa gia giải pháp hỗ trợ tiền thuê đất, miễn giảm các loại thế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất… Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm cho người dân khoảng 129.000 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31,5 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, cũng với các chính sách như giảm tiền điện, tiền nước, cước phí viễn thông cho người dân, chính phủ VIỆT NAM đang quyết tâm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do đại dịch.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Switch mode views: