• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đà Nẵng hướng tới Đô thị biển quốc tế

Đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Sông Hàn Đà Nẵng

Trong nhiều năm qua, Trung ương luôn quan tâm và có những cơ chế chính sách đặc thù, tạo thuận lợi cho thành phố Đà Nẵng tăng tốc phát triển. Bộ Chính trị đã ban hành 2 Nghị quyết về sự phát triển đối với thành phố này. Các Nghị quyết đó nêu lên những định hướng và cơ sở quan trọng để tại mỗi kỳ Đại hội, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đưa ra các chủ trương, giải pháp mang tính đột phá để đưa Đà Nẵng trở thành đô thị hạt nhân và là một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Thu nhập của người dân Đà Nẵng tăng gấp 7 lần 

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2020, đến nay, thu nhập người dân thành phố này tăng gấp 7 lần. Hiện không gian phát triển đô thị được mở rộng gấp 4 lần so với năm 2003, tạo nhiều điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan; kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ và tương đối hiện đại. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường được thực hiện khá tốt, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố môi trường. Để có được diện mạo đô thị hiện đại như hôm nay, trong nhiều năm qua, gần 100 nghìn hộ dân thành phố Đà Nẵng đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho mở mang đô thị.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cảm nhận: "Sau khi mình mở đường, mở rộng thành phố và giải quyết những điểm nóng của thành phố Đà Nẵng đó là một trong những thành công, dấu ấn in đậm nhất của thành phố. Người dân cũng rất đồng tình với chủ trương mở rộng xây dựng của thành phố".

Ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi Nghị quyết này ra đời, thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển với hơn 40 văn bản bao gồm nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, kế hoạch.

Sau 15 năm thực hiện Nghị Quyết 33, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ, nổi lên hình ảnh của một thành phố đáng sống, là một trong những địa phương tiên phong về cải cách và năng động phát triển. Thành phố thu hút được nhiều nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển nhờ thực hiện linh hoạt, hiệu quả các cơ chế, chính sách với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát huy tối đa nội lực. Ngay trong thời điểm khó khăn như năm 2020 bởi dịch Covid-19, Đà Nẵng vẫn thu hút đầu tư tăng gấp 8 lần so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết: "Qua hơn 15 năm phát triển theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ chính trị, thành phố Đà Nẵng đã có những bước đi quan trọng. Thành phố có đủ hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật quan trọng, có những điều kiện cần thiết để phát triển trong tương lai".

Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế

Vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, hiện đại của cả nước, ngày 24/01/2019, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030 – tầm nhìn năm 2045 Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên. Nghị quyết 43 ra đời, Đà Nẵng được thụ hưởng cơ chế, chính sách đặc thù. Nhiều dự án tạo động lực phát triển kinh tế được đầu tư, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trung bình hơn 12% mỗi năm. Trước mắt, trong giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng tập trung hoạch định chiến lược và giải pháp thực hiện hàng năm, nhanh chóng đưa Nghị quyết này vào cuộc sống.

Ông Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 dựa vào những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

"Nội dung thể hiện trong Nghị quyết 43 là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng như Đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở đều tham gia,  xem đó là những nội dung đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ mình. Đặc biệt đối với Văn kiện của Đảng bộ thành phố đã bám sát Nghị quyết này, xem đây là trụ cột, là nền tảng để xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII một cách toàn diện"- ông Thương cho hay.

Mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị là Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng theo yêu cầu của Nghị quyết 43 thì phải đạt từ 12% trở lên. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cũng đã thảo luận rất kỹ về vấn đề này. Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là xác định 3 trụ cột và 5 mũi nhọn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Và cũng trên cơ sở này cũng tạo nên những đột phá mới trong xây dựng bộ máy. Đây cũng là một trong những yêu cầu mới của Nghị quyết 43". Thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và người dân; chung sức đồng lòng đưa thành phố phát triển nhanh và vững chắc hơn.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới